-= JSME TU PRO VÁS OD R.1992 =-   | Úvod | Mapa stránek | Napište nám | Kontakty |

Zásady ochrany osobních údajů


ROPAK v.o.s.
IČO: 45352534
Sídlo: Na Roudné 443/18, 301 00 Plzeň
e-mail:
telefon: 378 600 700 , 377 224 606
dále jen "Správce"


Abychom mohli plnit závazky ke svým klientům (i potenciálním) a dalším institucím a vyhovět zákonným požadavkům podle legislativy, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje.
K tomu sdělujeme:

Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vyřízení vašich objednávek a poptávek, plnění smluv, zprostředkování smluv a řešení reklamací.

V závislosti na druhu služby, smlouvy apod. zpracováváme některé tyto údaje (pouze ty, které jste nám k tomu účelu poskytli a které jsou potřebné k plnění dané smlouvy, poptávky nebo zakázky): jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, IČO a DIČ, IP adresu, podpis. Pouze u některých zprostředkovávaných smluv zpracováváme trvalé bydliště a rodné číslo (požaduje-li to pro danou smlouvu ten, pro koho zprostředkováváme).

Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy, příp. splnění právní povinnosti. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání smlouvy (příp. zakázky nebo poptávky) + 5 let.

Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Při zpracování vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

Nemáme v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.

Kdykoliv máte právo (nebrání–li tomu další zákony): odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od nás jako Správce jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností ohledně osobních údajů můžete kontaktovat Správce na uvedených kontaktech.


V Plzni dne 12.dubna 2023
ROPAK v.o.s.





[+] O firmě ROPAK v.o.s.

Firma ROPAK v.o.s. má za sebou 30 let zkušeností se servisními a technickými službami pro výpočetní techniku a počítačové sítě, z toho od roku 1997 v oblasti Internetu a telekomunikací.

V současné době zajišťujeme nejen připojení k Internetu domácnostem i firmám a organizacím (rychlosti až do řádově stovek Mbit/s).
U nás získáte i řešení e-mailů, vnitřních sítí a dat pro firmy, ochranu před nevyžádanými a nebezpečnými e-maily (antispam), propojení sítí přes Internet (privátní sítě VPN), ekonomicky výhodné telefonování (pevné linky i VoIP), webkamery, správu sítí a serverů, další související služby, včetně odstraňování závad a problémů.

Poskytujeme kompletní služby pro zájemce o Internet i pro jeho uživatele.
Především pro Plzeň a okolí (Plzeňský kraj, západní Čechy), ale i jinde v ČR.


Informace

28.03.2023

Změna sídla, korespondenční a fakturační adresy:
Na Roudné 443/18
301 00  Plzeň
Podrobnosti na stránce Kontakty.

20.01.2023

Rušíme kancelář a plně přecházíme na home office.
Náplň a rozsah naší činnosti zůstává beze změny.
Podrobnosti na stránce Kontakty.

11.02.2017

Od 15.2.2017 nepřijímáme žádné formy úhrady, které by splňovaly formální náležitosti pro evidovanou tržbu (EET). Jediná možná forma úhrady od firem, organizací i fyzických osob je bezhotovostní převod na náš bankovní účet.

30.12.2016

Zabezpečená verze těchto stránek je na adrese https://www.ropak.cz


Aktualizováno 12.dubna 2023